1. VTV 8.0
 2. 
 3. Vnews ttxvn 0.0
 4. 
 5. VBS Television 0.0
 6. 
 7. Vietnamvov1 0.0
 8. 
 9. Kênh Truyền hình 4.5
 10. 
 11. 新加坡OKTO 8.0
 12. 
 13. 新加坡新传媒 8.6
 14. 
 15. 新加坡U频道 8.8
 16. 
 17. Kara China TV 0.0
 18. 
 19. Channel 8 9.0
  
 1. ABCNEWS 9.0
 2. 
 3. FashionTV bikini 9.0
 4. 
 5. CNN news 4.5
 6. 
 7. NBA体育直播 0.0
 8. 
 9. FoxSports 0.0
 10. 
 11. FOXnews 0.0
 12. 
 13. DWelle news 0.0
 14. 
 15. usa-Chinese tv 0.0
 16. 
 17. 彭博财经频道 0.0
 18. 
 19. ICI Radio-Canada TV 0.0